ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΟΤΟΕ – ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη κατάσταση των ασφαλιστικών Ταμείων και των προβλημάτων που αφορούν στην προοπτική της βιωσιμότητάς τους εξ αιτίας και των εθελούσιων εξόδων των τελευταίων χρόνων, έθεσε το Προεδρείο της ΟΤΟΕ στην προγραμματισμένη συνάντηση που είχε με τον Αν. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρη Στρατούλη.
          Συγκεκριμένα η ΟΤΟΕ αναφέρθηκε συνολικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία των Τραπεζών που χορηγούν επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) για το οποίο...

   "Η διεκδίκηση με αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών οφειλομένων υπολοίπων αδειών συναδέλφων μας έληξε επιτυχώς με εξώδικο συμβιβασμό, με την καταβολή ολόκληρου του κεφαλαίου και του μεγαλύτερου μέρους των τόκων." Τα παραπάνω σημειώνει ο Σύλλογος εργ/νων & συντ/χων της πρ. Ιονικής και καλεί όσους συναδέλφους έχουν διαφορές στις πληρωθείσες άδειες του 2014 ή/και υπόλοιπα αδειών των ετών 2010-2013, που δεν τους έχουν καταβληθεί, να προβούν σε συνεργασία με τον Σύλλογο σε δικαστική διεκδίκηση (ομαδικές αγωγές).

   Στην ίδια ανακοίνωση ο Σύλλογος της πρ. Ιονικής τονίζει ότι "θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο οι συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν στις αγωγές να προσκομίσουν: α) τυχόν ημερολόγια παρουσίας ή άλλα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτουν τα υπόλοιπα αδειών τους, καθώς και β) τις αναλύσεις μισθοδοσίας Δεκεμβρίου των αντίστοιχων ετών (αν υπάρχουν).

  • Διαβάστε την ανακοίνωση του Συλλόγου της πρ. Ιονικής ΕΔΩ.

                  "Ιδιωτικό συμφωνητικό για τις αγωγές περικοπής αποδοχών"

Συνάδελφοι, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επίδοσης και εκδίκασης των αγωγών μας για την παράνομη περικοπή αποδοχών μας από την  Τράπεζα, απαιτείται η συμπλήρωση του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο μπορείται να βρείτε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογός μας. Υπενθυμίζουμε ότι οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της γραμματείας του Συλλόγου μας έτσι ώστε να πληροφορηθούν την ημερομηνία εκδίκασης της αγωγής τους ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

  • Διαβάστε την ανακοίνωση Νο 49 του ΕΝ.Α.Σ. Alpha-Εμπορικής ΕΔΩ

Συνάντηση με τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δημήτρη Στρατούλη την Δευτέρα 23/03/2015 για το ΕΤΑΤ εξασφάλισε ο Σύλλογός μας συνεχίζοντας  και με  αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΑΤ). Υπενθυμίζουμε ότι στο εν λόγω Ταμείο έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΕΤΕ-Εμπορικής και του ΤΑΠ – Πίστεως.

  • Διαβάστε την ανακοίνωση του ΕΝ.Α.Σ. Alpha-Εμπορικής ΕΔΩ

                                                      Ανακοίνωση Νο. 47 - Αθήνα, 18 Μαρτίου 2015

                                                  "Ασφάλιστρο Στεγαστικών Δανείων (ΣΣΕ 1984)"

ΠΡΟΣΟΧΗ !

ΑΠΟ 01.04.2015 ΕΑΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΣΕ ’84 ΤΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ GROUPAMA

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Με το Ομαδικό Ασφαλιστήριο (ΟΑ 641) ασφαλίσαμε τα στεγαστικά δάνεια Α’ κατοικίας τα οποία έχουν χορηγηθεί σε συναδέλφους της πρ. Εμπορικής Τράπεζας βάσει της Κλαδικής ΣΣΕ του 1984. Τα εν λόγω δάνεια τα χορηγεί και τα διαχειρίζεται η Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Το συμβόλαιο με το οποίο αυτά ασφαλίστηκαν συνήφθη μεταξύ του Συλλόγου μας και της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΦΟΙΝΙΞ METROLIFEτον Νοέμβριο του 2003 και προβλέπει ότι: