Μετά την παύση του ασφαλιστηρίου Συμβολαίου "Αρωγή Τέκνων" και την ακύρωση από την πλευρά της Διοίκησης της διαδικασίας "ανοίγματος" νέου λογαριασμού "Αρωγής", οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι ασφαλισμένοι θα πρέπει να αποστέλλουν την σχετική δήλωση στα Κεντρικά Γραφεία της Groupama Φοίνιξ Ασφαλιστική (Λεωφόρος Συγγρού 213-215, 171 21 Νέα Σμύρνη) προκειμένου να λάβουν το ποσό της αποζημίωσης.
   Οι πληρωμές των 2.500 περίπου αιτήσεων αποζημίωσης που έχουν ήδη αποσταλλεί θα ολοκληρωθούν στις 31 Μαρτίου (εκτός αυτών που έχουν λάθος ή ελλιπή στοιχεία) . Υπολείπονται όμως ακόμα 2.000 ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν έχουν αποστείλλει την αίτηση αποζημίωσης στην Groupama. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι θα πρέπει είτε να απευθύνονται στην Ασφαλιστική για πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και το ποσόν της αποζημίωσης είτε να ακολουθούν τις οδηγίες Εξαγοράς Ασφαλιστηρίου που εξέδωσε η Alpha Bank στις 18 Δεκεμβρίου 2014.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Groupama είναι:

210 3295394 Κα Δελλασούδα
210 3295393 Κα Χριστοδούλου
801-11-93800 Κέντρο

 

   του Σωτήρη Σαξώνη - Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων ΟΤΟΕ

Σύμφωνα με τις Κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών, στους υπαλλήλους που κατέχουν πτυχίο ή τίτλο ανώτερων ή ανώτατων ελληνικών σχολών ή τίτλο ισότιμων αναγνωρισμένων αλλοδαπών πανεπιστημίων ή  μεταπτυχιακό τίτλο, χορηγείται επιστημονικό επίδομα, υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού:

  • 16% σε όσους κατέχουν πτυχίο ανώτερης σχολής
  • 25% σε όσους κατέχουν πτυχίο ανώτατης σχολής
  • 35% σε όσους κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο
  • 40% σε όσους κατέχουν διδακτορικό τίτλο. 

Συνεπώς η χορήγηση του επιδόματος προϋποθέτει :...

Συναδέλφισσες, συνάφελφοι

Την Παρασκευή 06.02.2015 συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στο οποίο έγινε συζήτηση για την νέα πολιτική κατάσταση αλλά και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Τράπεζα μετά την εθελουσία έξοδο.
Κοινή ήταν εκτίμηση ότι ο Σύλλογός μας πρέπει να ενεργοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα στην κατεύθυνση μιας διαδικασία επανεκκίνησης καθώς μετά τους αγώνες για την Επιχειρησιακή ΣΣΕ το ενδιαφέρον όλων στράφηκε κατά κύριο λόγο στο Πρόγραμμα της Εθελουσίας Εξόδου.
    Πρώτος σταθμός αυτής της διαδικασίας επανεκκίνησης...

Συνάδελφοι,

Σε ανακοίνωσή της η κλινική "ΑΘΗΝΑ", η οποία περιλαμβάνεται στον συμβεβλημένο όμιλο: "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ", ενημερώνει για τις αλλαγές που επέρχονται στο ωράριο λειτουργίας της. Η ανακοίνωση για την επέκταση του ωραρίου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι πέραν του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων και των προσφερόμενων υπηρεσιών σε αυτά από τις 12/01/2015 επεκτείνεται η λειτουργία τους με ωράριο μέχρι 16:30 μμ. καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.

  • Διαβάστε την ανακοίνωση της Κλινικής "ΑΘΗΝΑ" εδώ
  • Η Ειδική Ανακοίνωση του ΕΝ.Α.Σ. για τις Παροχές Υγείας εδώ.

Δικαστική απόφαση: Περίπου 200 χιλ ευρώ κατέβαλλε η Alpha Bank σε απολυμένους

"Τον Δεκέμβριο του 2012 η Alpha Bank είχε απολύσει 6 συναδέλφους της πρ. Ιονικής Τράπεζας με μοναδική αιτιολογία ότι είχαν συμπληρώσει μέσα στο 2012 την ηλικία των 62 ετών, αν και ήδη από το Φεβρουάριο 2012 οι συμβάσεις εργασίας τους είχαν καταστεί νομοθετικά (Ν. 4046/2012 & ΠΥΣ 6/2012) αορίστου χρόνου" σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων & Συντ/χων στην Ιονική Τράπεζα και συνεχίζει : " Κατά την απόλυσή τους η τράπεζα τους κατέβαλε το 40% της αποζημίωσης απόλυσης λόγω πλήρους συνταξιοδότησης, αν και κάποιοι εξ αυτών δε συμπλήρωναν τις σχετικές προϋποθέσεις".

   Μετά από εξώδικο συμβιβασμό η Τράπεζα...