Εδώ μπορείτε να δείτε μια επισκόπιση του ημερήσιου τύπου με όλα τα σημαντικά θέματα, ειδήσεις, αλλά και αποδελτίωση της Μέρας βασισμένη στην σταχυολόγηση δημοσιεύσεων του ημερήσιου και περιοδικού τύπου.

trapezes louketo

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) επέβαλε το κλείσιμο υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς, στην οδό Β. Όλγας 201 στη Θεσσαλονίκη, για διάστημα τριών ημερών, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του πρόσφατου νόμου (4488/17) του υπουργείου Εργασίας, ο οποίος ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 για την προστασία των εργαζομένων από την αδήλωτη, υποδηλωμένη και απλήρωτη εργασία.

Απαλλάσσονται των ποινών οι παραβάτες για την αδήλωτη εργασία (έναντι ενός ευτελούς ποσού) σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή:

Κλείσιμο καταστημάτων, ανάπτυξη του e-banking και του FINtec θα οδηγήσουν στην έξοδο 7.000 τραπεζοϋπαλλήλους μέχρι το τέλος του 2019. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, κάθε συστημική τράπεζα θα πρέπει να «κατεβάσει ρολά» ώστε το δίκτυό της να μην ξεπερνά τα 300 καταστήματα.

004bΔεν επιτρέπεται ούτε με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, η μεταφορά των ημερών της θερινής άδειας στο επόμενο ή μεθεπόμενο έτος και αν υπάρξει τέτοια συμφωνία, αυτή είναι άκυρη (ανίσχυρη), ενώ ο εργοδότης, ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη την άδεια στον μισθωτό κατά τη διάρκεια του έτους, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις αποδοχές του προσαυξημένες κατά 100%.